Nexstep: samenwerking voor verantwoorde ontmanteling en hergebruik

In Nexstep werken we met olie- en gasbedrijven en NOGEPA aan een effectieve en kostenefficie╠łnte werkwijze voor het ontmantelen van olie- en gasinfrastructuur. Met zes operators besteedden we een gezamenlijke een ontmantelingscampagne aan van circa 30-50 oudere exploratieputten. De ontmanteling staat voor 2023 gepland. De kostenbesparing is naar schatting 10 tot 30% ten opzichte van een niet-gezamenlijke aanpak. De campagne staat model voor toekomstige gezamenlijke operaties.

Terug naar het overzicht