Nederlands aardgas: gedurende de transitie nog nodig

De gasprijs steeg in de loop van 2021 naar ongekende hoogte. Desondanks is de productie van aardgas uit de zogeheten kleine velden in 2021 blijven steken op 11,7 bcm. In 2020 was dit nog 12,5 bcm. Dit komt door een natuurlijke afname van bestaande gasvoorraden, waardoor het steeds moeilijker wordt om resterend gas uit een veld te produceren. Dat neemt niet weg dat EBN zich blijft inzetten om, waar dat veilig en verantwoord kan, zoveel mogelijk aardgas uit kleine velden te winnen. Ook in 2021 is een aantal initiatieven gestart om dit doel verder te ondersteunen. Zo brengen we onder andere specifiek gebieden onder de Noordzee in kaart waar zich nog voorraden aardgas bevinden, stellen we samen met NOGEPA een ambitieus CO2-reductieplan op, brengen we met operators de operationele kosten omlaag en nemen we deel aan het Noordzee-overleg. Dat alles omdat winnen van Nederlands aardgas tijdens de transitie naar een duurzaam energiesysteem nodig blijft zo lang Nederland gas gebruikt.

Terug naar het overzicht