EBN’s veranderende rol in de energietransitie

Onze strategie gericht op de Nederlandse energie- en klimaatdoelen blijft gehandhaafd en rust op drie pijlers: New Energy, Return to Nature en Our Dutch Gas. Wel verandert als gevolg van de energietransitie onze rol en positie in de energievoorziening.

Met de wijziging van de Mijnbouwwet met verplichte deelname van EBN in aardwarmteprojecten heeft EBN een publieke taak gekregen in het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte. In deze rol borgt EBN kennis en het delen ervan ten behoeve van de versterking van aardwarmtesector.

In de Kamerbrief van 5 juli 2021 over de rol van staatsdeelnemingen in CO2-opslag is de rol van EBN als joint venture partner in Porthos bestendigd. Daarnaast heeft EBN een meer generieke rol in de ontwikkeling van het CO2-opslagsysteem in Nederland.

Verder heeft EBN een rol in de verkenning van nieuwe mogelijkheden op het gebied van groen gas, waterstof en energieopslag, in eerste instantie met name door middel van studies, data en adviezen over het hergebruik van mijnbouwlocaties en de gasinfrastructuur.

Tegelijkertijd blijven we ons samen met olie- en gasbedrijven via Nexstep inzetten voor een veilige en duurzame ontmanteling en mogelijk hergebruik van olie- en gasinfrastructuur

Ook staan we voor een zo duurzaam en economisch verantwoord mogelijke winning van Nederlands aardgas als transitiebrandstof.

Ook vervullen we een verbindende rol in de energietransitie door partijen samen te brengen, kennis te delen en de geïnformeerde dialoog over de energietransitie te ondersteunen.

In 2022 werken we aan een ingrijpende strategische herijking. Dit doen we vanwege het verhogen van de Europese doelen van 49% naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en de ambities in het regeerakkoord. Daarbij zijn wij gedreven om onze eigen bijdrage aan die doelen te optimaliseren.

Terug naar het overzicht