Aardwarmte noodzakelijke pijler warmtetransitie

Aardwarmte is als bron van warmtenetten een van de meest duurzame opties. In het kader van het versterken en versnellen van de sector werkten we in 2021 samen met overheid, sector en partners als Geothermie Nederland en TNO. We namen we de investeringsbeslissing voor de bron ‘Warmte van Leeuwarden’. Ook sloten we een samenwerkingsovereenkomst voor deelname in projecten in Zwolle en Tilburg. Het aantal formele samenwerkingen en projecten is nu 12. We verwachten dat dit aantal in de komende jaren verdubbelt. Zo verwerft EBN de positie die wordt beoogd met de wijziging van de Mijnbouwwet: we bouwen een portfolio op en sturen mee op de kwaliteit van projecten. Projectkennis delen we voor beleidsontwikkeling, innovatie, kostenverlaging en aanscherping van stimuleringsinstrumentaria

Opschaling van aardwarmte vergt een lange adem. Dit onder meer door de complexiteit van de organisatie van collectieve warmteketens/-vraag in de gebouwde omgeving en de beschikbaarheid van een adequaat subsidie-instrumentarium. Positief is een voorstel van het kabinet aan de Kamer waarmee met ingang van 2023 aardwarmte-aanvragen in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kansrijker worden. In de huidige opzet werden in 2021 verschillende aanvragen niet gehonoreerd. Gevolg: vertraging in de projectontwikkeling en de ontwikkeling van de warmtesector.

SCAN-ondergrondonderzoek

Het SCAN-programma verzamelde sinds de start in 2019 totaal 1.571 kilometer aan ondergrondgegevens waarvan 514 kilometer in 2021. We bereiden 10 wetenschappelijke boringen voor die meer informatie opleveren voor de veilige en economische winning van aardwarmte. Het eerste zoekgebied is ten oosten van de stad Utrecht.

Terug naar het overzicht