Jaar in thema's

EBN opereert vanuit drie strategische pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Met deze strategie geven wij invulling aan de ambities van Nederland om een duurzaam energiesysteem te bouwen. In dat systeem hebben nieuwe toepassingen als aardwarmte, waterstof en groen gas ieder een plek. Daarnaast is er een rol voor CO2-afvang en opslag en (ondergrondse) energieopslag. Duidelijk is dat het aandeel hernieuwbare energie nog te ver achterblijft om nu al zonder aardgas te kunnen. EBN staat dan ook voor een optimale en veilige benutting van Nederlands gas uit de zogeheten kleine velden gedurende de transitie. EBN werkt met olie- en gasbedrijven via Nexstep samen om het ontmantelen en hergebruik van olie- en gasinfrastructuur zo veilig, verantwoord en efficiënt mogelijk te organiseren. Efficiënte samenwerking kan op termijn een substantiële kostenbesparing realiseren (EUR 2,0 miljard). Ook kan de infrastructuur worden ingezet voor de energietransitie. Een goed voorbeeld is CO2-opslag in lege gasvelden op zee, waarmee EBN in 2021 met de projecten Porthos en Aramis in samenwerking met verschillende partners verdere stappen heeft gezet. EBN vervult een verbindende rol in de energietransitie en ondersteunt de dialoog over de energietransitie met haar kennis. Hier dragen we aan bij met publicaties als het digitale Focus magazine en de EBN-Infographic ‘Energie in cijfers’.

EBN’s veranderende rol in de energietransitie

Onze strategie gericht op de Nederlandse energie- en klimaatdoelen blijft gehandhaafd en rust op drie pijlers: New Energy, Return to Nature en Our Dutch Gas. Wel verandert als gevolg van de energietransitie onze rol en positie in de energievoorziening.

Lees meer

Aardwarmte noodzakelijke pijler warmtetransitie

Aardwarmte is een noodzakelijke pijler voor de warmtetransitie. Als bron van warmtenetten is het een van de meest duurzame opties. In het kader van het versterken en versnellen van de sector werkten we in 2021 samen met overheid, sector en partners als Geothermie Nederland en TNO.

Lees meer

Opslag essentieel voor klimaatdoelen en leveringzekerheid

Voor veel processen in de industrie zijn duurzame opties nog onvoldoende beschikbaar. CO2-opslag is nodig voor het behalen van de klimaatdoelen. De behoefte aan energieopslag groeit bij meer energie uit wind en zon en meer warmtenetten. Nu al is EBN betrokken bij de ondergrondse opslag van aardgas.

Lees meer

Platform voor de geïnformeerde dialoog: het belang van feiten en cijfers

EBN verbindt mensen aan de energietransitie en ontwikkelt gemeenschappelijke thema’s en programma’s om dit te realiseren. Hiermee faciliteert EBN de zogeheten geïnformeerde dialoog tussen stakeholders over thema’s van de energietransitie. En ook het actief ontwikkelen en delen van onze kennis van (ondernemen in) de Nederlandse ondergrond en van assets is hier onderdeel van.

Lees meer

Nederlands gas: gedurende de transitie nog nodig

Winnen van Nederlands aardgas tijdens de transitie naar een duurzaam energiesysteem blijft nodig zo lang Nederland gas gebruikt. EBN blijft zich inzetten om, waar dat veilig en verantwoord kan, zoveel mogelijk aardgas uit kleine velden te winnen. Ook in 2021 is een aantal initiatieven gestart om dit doel verder te ondersteunen.

Lees meer

Nexstep: samenwerking voor verantwoorde ontmanteling en hergebruik

In Nexstep werken we met olie- en gasbedrijven en NOGEPA aan een effectieve en kostenefficiënte werkwijze voor het ontmantelen van olie- en gasinfrastructuur.

Lees meer
Terug naar het overzicht