2021 in cijfers

In 2021 boekten we verdere voortgang met het verduurzamen van de gaswaardeketen. Daarmee levert EBN een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie, Klimaatdoelen en Regeerakkoord. Daarnaast leidde de bijzonder hoge gasprijs tot een nettowinst van EUR 656 miljoen.

EBN opereert vanuit drie strategische pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Met deze strategie geeft zij invulling aan de ambities van Nederland om een duurzaam energiesysteem te bouwen. In dat systeem hebben nieuwe toepassingen als aardwarmte, waterstof en groen gas ieder een plek. Daarnaast is er een rol weggelegd voor CO2-afvang en opslag en (ondergrondse) energieopslag.

Downloads

Bekijk onze highlights of download de pdf.

Financiële resultaten

Vorig jaar kenmerkte zich door een bijzonder hoge gasprijs, en dat is terug te zien in het resultaat van EBN. Bij een omzet van bijna EUR 3,0 miljard behaalde EBN een positief resultaat van EUR 656 miljoen. In 2020 bedroeg de omzet nog circa EUR 1,2 miljard en werd een negatief resultaat van EUR 364 miljoen behaald. In 2021 hebben we onze voorziening voor aardbevingsgerelateerde kosten uitgebreid naar bijna EUR 2,0 miljard en de voorziening voor het opruimen van putten en installaties groeide naar EUR 2,9 miljard. Daarnaast is ons eigen vermogen voor het eerst de grens van EUR 1,0 miljard gepasseerd. Dat betekent dat EBN een belangrijke stap heeft gezet om meer financieel robuust te zijn voor volatiele marktomstandigheden en in staat zal zijn aan haar toekomstige verplichtingen te voldoen.

Investeringen

De investeringen in de winnings- en opslagvergunningen zijn in 2021 van EUR 138 miljoen in 2020 gedaald naar EUR 101 miljoen. Deze ontwikkeling heeft te maken met de gevolgen van COVID. EBN verwacht meer dan EUR 300 miljoen in 2022 te investeren in E&P-activiteiten, CCS en Geo-energie.

Terug naar het overzicht