Impact in de energietransitie

Voortgang én winst in 2021

Onder leiding van de Noorse premier Brundtland werd in 1987 het rapport Our Common Future opgesteld. Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling die "tegemoet komt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in het gedrang te brengen". Tegenwoordig gaat het bovendien om het creëren van maatschappelijk waarde en het realiseren van een zo groot mogelijke positieve impact. Kijkend naar waar we staan in de energietransitie hebben we daarin nog een hele weg te gaan en met betrekking tot de klimaatambities wordenn de komende jaren steeds crucialer. De kaders zijn gezet in het regeerakkoord, laten we met elkaar verder werken aan het duurzame systeem van de toekomst.

In 2021 boekten we verdere voortgang met het verduurzamen van de gaswaardeketen. Daarmee levert EBN een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie, Klimaatdoelen en Regeerakkoord. Daarnaast leidde de bijzonder hoge gasprijs tot een nettowinst van EUR 656 miljoen. Dit alles staat echter in de schaduw van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die sinds februari woedt. Ons energiesysteem is, zo blijkt nu eens te meer, gevoelig voor internationale ontwikkelingen. Krapte op de internationale gasmarkt zorgde vorig jaar voor hoge gasprijzen en een relatief lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen (voor hoogcalorisch gas) aan het begin van de winter. De zorgen over betaalbaarheid en leveringszekerheid als gevolg hiervan en van de oorlog in Oekraïne laten zien hoe belangrijk het is dat ons energiesysteem betaalbaar en betrouwbaar is en blijft.

Jan Willem van Hoogstraten

Highlights

Onze strategie is gericht op het verduurzamen van het Nederlandse energiesysteem en het realiseren van CO2- (equivalent) emissiereductie. Met al onze activiteiten zetten we concrete stappen richting het toekomstige klimaatneutrale energiesysteem. Zo droegen we ook in 2021 samen met onze partners bij aan de Nederlandse klimaatdoelen.

Bekijk hier onze ‘highlights’

Download rapportages

Impact

Impact is het thema van het jaarverslag 2021. Duurzame impact in de breedste zin des woords. We gingen over dit thema in gesprek met Maria van der Heijden (MVO Nederland), Annemieke Nijhof (Deltares), Laurens de Vries (TU Delft), Olof van der Gaag (NVDE) en Janine Verweij (Geothermie Nederland). Professionals die allemaal, ieder op hun eigen manier en op hun eigen terrein, impact realiseren in de energietransitie. De gesprekken gingen over leiderschap, leveringszekerheid van energie, aardwarmte en verbondenheid met de omgeving. Lees en luister hun boeiende verhalen en verrassende visies.

'Durf het ongemak in de ogen te kijken'

In gesprek over de nieuwe economie met Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO-Nederland.

Lees het interview

'Podcast over besparen, verduurzamen en afhankelijkheid'

Laurens de Vries (TU Delft), Olof van der Gaag (NVDE) en Barthold Schroot (EBN) bespreken de dimensies van de zogeheten 'badkuip'.

Luister de podcast

'Putten slaan en bruggen bouwen'

Over de impact van aardwarmte praten Janine Verweij (Geothermie Nederland) en Herman Exalto (EBN) .

Lees het interview

'Het delen van onzekerheid is een enorme kracht'

Annemieke Nijhof (Deltares) en Jan Willem van Hoogstraten (EBN) in een open gesprek over leiderschap.

Lees het interview

Jaaroverzicht

EBN opereert vanuit drie strategische pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Met deze strategie geven wij invulling aan de ambities van Nederland om een duurzaam energiesysteem te bouwen met nieuwe toepassingen zoals aardwarmte, CO₂-opslag, energieopslag en de ontwikkeling van waterstof en groen gas. Op weg daarnaar toe kan ons land nog niet zonder gas. EBN bevordert daarom ook een optimale en veilige benutting van Nederlands offshore gas. Ons thematisch jaaroverzicht laat zien welke concrete activiteiten we in 2021 ontplooiden en welke mijlpalen we behaalden.