Ontwikkelingen van vandaag en morgen

EBN opereert vanuit de strategische pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Hiermee geven wij invulling aan de ambities van Nederland om een duurzamer energiesysteem te bouwen met nieuwe toepassingen zoals aardwarmte, CO₂-opslag en de ontwikkeling van waterstof en groen gas. Op weg daarnaar toe kan ons land nog niet zonder gas. EBN bevordert daarom ook een optimale en veilige benutting van Nederlands offshore gas. Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2020 waar EBN op maatschappelijk niveau bij betrokken was, waren onder meer de wijziging van de mijnbouwwet en het Noordzeeakkoord. Daarnaast ziet EBN het als haar taak om een op feiten en cijfers gebaseerde dialoog over (de ontwikkeling van het) energiesysteem te faciliteren. Daartoe brengen we ieder jaar de Infographic ‘Energie in Nederland’ uit, initiëren we activiteiten als de Week van de Duurzame Aardwarmte en de Week van de Noordzee en zijn we founding partner van het initiatief ‘Zo werkt Energie in Nederland’.

30 juli 2020

Wijziging Mijnbouwwet Aardwarmte

EBN bracht advies uit voor de wijziging van de Mijnbouwwet met verplichte deelname van EBN in aardwarmteprojecten. Deelname van EBN is een van de versterkings- en versnellingsmaatregelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de verplichte deelname van EBN kan EBN haar expertise inbrengen in alle projecten en zorg dragen dat de best practices gedeeld worden. Dit is van belang voor de versterking en opschaling van de sector.

19 juni 2020

Noordzeeakkoord en de positie van Nederlands aardgas

Onder voorzitterschap van Jacques Wallage voerden onder meer natuurorganisaties, de visserij, het Rijk en energieorganisaties overleg over het inpassen van alle functies op de Noordzee. Namens EBN nam CEO Jan Willem van Hoogstraten deel aan de onderhandelingen voor een goede balans tussen natuur, visserij en energie. Het Noordzeeakkoord laat voldoende ruimte voor winning van gas uit kleine velden en voor de energietransitie die voor een groot deel op de Noordzee moet worden gerealiseerd. Aardgas vervult de komende decennia nog een noodzakelijke rol in ons energiesysteem omdat hernieuwbare opties nog onvoldoende beschikbaar zijn. De voorkeur gaat uit Nederlands offshore aardgas boven import.


Terug naar het overzicht

image
image
image