Het belang van een dialoog op basis van feiten en cijfers

Met de geïnformeerde dialoog dragen wij bij aan de juiste beeldvorming over de energievoorziening, onder meer met de jaarlijkse infographic met energiecijfers. Ook ontwikkelen en delen wij kennis van (ondernemen in) de Nederlandse ondergrond actief. Dit doen we door data, informatie en kennis samen te brengen, te ontwikkelen, te behouden en te delen.

Platform geïnformeerde dialoog

Het platform voor de geïnformeerde dialoog hebben we in 2020 verder uitgebouwd. Daarbij hebben wij gewerkt aan het verbinden van een brede groep van stakeholders aan een gemeenschappelijke agenda over thema’s van de energietransitie. In september ging het programma ‘Zó werkt energie in Nederland’ van start waarmee wij samen met een brede coalitie aan partners inhoud geven aan de geïnformeerde dialoog over energie in Nederland. In 2020 brachten wij ook weer een energie infographic uit over het Nederlandse energiesysteem op basis van de laatst beschikbare cijfers.

Samenwerking en ontwikkelen en delen van kennis

Daarnaast stimuleert EBN samenwerking en de uitwisseling van kennis en best practices. Voorbeelden zijn samenwerking met operators binnen Nexstep en het plan INSPIRE waarin operators en EBN samenwerken om kosten te verlagen. Ook werken we actief aan het ontwikkelen en delen van kennis en informatie. Zo brengen wij mogelijke gasreserves onder de Noordzee in kaart en delen de data met operators. Daarnaast brengen we de ondergrond en de potentie van aardwarmte in kaart met het SCAN-onderzoek en stellen de uitkomsten daarvan publiek beschikbaar. In 2020 publiceerden wij onder meer de pressure SNS database, de studie WARM, handreiking SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland, de uitkomsten van het onderzoek naar ultradiepe aardwarmte in Nederland en de brochure Aardwarmte in warmtenetten. Ook werd het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ geopend.

13 oktober 2020

Zó werkt energie in Nederland van start

‘Zó werkt energie in Nederland’ is op 12 oktober tijdens de zogeheten Klimaatdag officieel gelanceerd. ‘Zó werkt energie in Nederland’ beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Als basis voor een geïnformeerde dialoog en van daaruit betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland.

Infographic 2021: Energie in cijfers

Ieder jaar brengen we een infographic met de energiecijfers uit. Bekijk en download de infographic. Of bestel een papieren versie.

21 januari 2020

Minister Wiebes ontvangt eerste exemplaar ‘Energie in cijfers 2020’

Den Haag, 21 januari 2020 – Het eerste exemplaar van de nieuwe infographic ‘Energie in cijfers 2020’ is vandaag in ontvangst genomen door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Minister kreeg de infographic uit handen van Jan Willem van Hoogstraten, ceo van Energie Beheer Nederland. Hij deed dat tijdens het jaarlijkse energieontbijt van EBN, dat werd gehouden in het Kunstmuseum in Den Haag.

5 oktober 2020

De Pressure SNS database is online

In deze database staat onder andere data over formation pressure, leak-off pressure en de temperatuur van 1145 putten. De data is bruikbaar bij projecten in de exploratie en productie van koolwaterstoffen en voor projecten in de geothermie en CCS. Alle data in de database is openbaar toegankelijk.

6 maart 2020

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy geopend

Op donderdag 5 maart 2020 is het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien. Om die ontwikkeling te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het RCSG opgericht.


Terug naar het overzicht

image
image
image