Aardwarmte: versnellen is essentieel

EBN is er op gericht de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland te versterken en versnellen. Met SCAN onderzoekt EBN waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor de winning van aardwarmte. Met het mandaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor financiële deelname in aardwarmteprojecten van EBN zijn we in 2020 gaan participeren in aardwarmteprojecten. EBN is als kennis- of samenwerkingspartner betrokken bij het merendeel van de aardwarmteprojecten die in ontwikkeling zijn. In de nieuwe Mijnbouwwet wordt vastgelegd dat EBN in alle nieuwe aardwarmteprojecten meedoet.

Versterken en versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte

Aardwarmte neemt een belangrijke plek in in de verduurzaming van ons energiesysteem. En vraagt tegelijkertijd nieuwe manieren van samenwerken en projectontwikkeling. In 2020 zetten we belangrijke stappen om met de sector te werken aan de versterking van de aardwarmtesector en de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. We organiseerden de Week van de Duurzame Aardwarmte waarin we stakeholders betrokken bij de activiteiten die we samen met partners doen om de aardwarmteontwikkeling te versnellen. We publiceerden de studie WARM die aantoonde dat in de toekomst ruim een kwart van de Nederlandse woningen verwarmd kan worden met aardwarmte.

Samenwerking in concrete aardwarmteprojecten

Met het mandaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor financiële deelname in aardwarmteprojecten van EBN zijn we in 2020 gaan participeren in aardwarmteprojecten. Als kennis- of samenwerkingspartner zijn wij betrokken bij het merendeel van de aardwarmteprojecten die in ontwikkeling zijn in Nederland, zo’n 25 op dit moment. Met circa 6 aardwarmteprojecten gingen we in 2020 een samenwerkingsovereenkomst aan voor deelname, wat het totaal op formele samenwerkingen en projecten nu op zo’n 10 projecten brengt. Dit betreft onder andere projecten in Leeuwarden, Utrecht/Nieuwegein en Delft. Bij 20 nieuwe projecten die in de komende jaren gerealiseerd kunnen worden, is EBN in gesprek over deelname. Zo verwerft EBN de positie die wordt beoogd met de wijziging van de mijnbouwwet (zie ontwikkelingen).

Samenwerking RES regio Rotterdam Den Haag en Invest-NL

Begin 2020 kondigden EBN en Invest NL een samenwerking aan, gericht op versnelling van aardwarmte. Deze kreeg in de loop van het jaar concreet handen en voeten met de verdere samenwerking met de RES-regio Rotterdam. We gaan in kaart brengen wat er nodig is om voor het toekomstige integrale warmtesysteem voor de regio. Daarmee dragen we bij aan de regionale energiestrategie (RES) van deze regio. Daarin is voor aardwarmte een grote rol weggelegd vanwege de grote warmtevraag en de grote potentie van aardwarmte. De ambitie is enkele tientallen aardwarmteprojecten te realiseren. Wij werken hierin samen met de belangrijke spelers in deze regio, waaronder Gasunie (Warmtelinq), de provincie Zuid-Holland en de gemeentes.

9 oktober 2020

Samenwerking Invest-NL, EBN en RES regio Rotterdam Den Haag

De RES regio Rotterdam Den Haag, Invest-NL en Energie Beheer Nederland (EBN) werken samen om de warmtetransitie in de RES regio RDH te versnellen. Door de inzet van gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en warmtesystemen willen de drie organisaties stappen maken in het versnellen van de doorontwikkeling van collectieve warmtesystemen. Om te beginnen bij het realiseren van een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 met daarin een nadere verdieping in de Regionale Structuur Warmte (RSW).

7 september 2020

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met aardwarmte

Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) door Berenschot en Panterra Geoconsultants is uitgevoerd.

30 juli 2020

Wijziging van de Mijnbouwwet aardwarmte

Op 16 juli 2020 is door de minister van EZK de wijziging van de Mijnbouwwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte staat ook de generieke deelname van EBN in geothermieprojecten beschreven. 

17 februari 2020

Drukbezochte expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte

Woensdag 29 januari 2020 bezochten ruim 100 warmteprofessionals de expertmeeting over de voortgang van het Masterplan Aardwarmte dat in 2018 is opgesteld door DAGO, Stichting Platform Geothermie, Stichting Warmtenetwerken en EBN, en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

13 februari 2020

Masterplan partners presenteren brochure Aardwarmte in Warmtenetten

Tijdens de Expertmeeting van het Masterplan Aardwarmte in Nederland op 29 januari presenteerde Stichting Warmtenetwerk samen met de Masterplan partners Platform Geothermie, DAGO en EBN de brochure Aardwarmte in Warmtenetten.

Scan

In 2020 verzamelde EBN met het SCAN-programma ondergrondgegevens waarmee de potentie van aardwarmte in de Nederlandse ondergrond verder in kaart kan worden gebracht. Het seismische onderzoek levert informatie op die belangrijk is voor de veilige en economische winning van aardwarmte. EBN heeft in 2020 een beschikking ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor verder onderzoek met wetenschappelijke boringen. Met de kennis die dat oplevert, krijgen we een beter beeld van kansrijke locaties voor projecten – ook nodig voor investeringen en meer zich op mogelijke risico’s Dat is belangrijk voor de opschaling van aardwarmte in Nederland. SCAN verzamelde in 2020 de 1000e kilometer aan seismische data. De data van de onderzoekslijnen zijn van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben we sinds de aanvang van het project ongeveer 1000 kilometer aan seismische data uit de jaren ‘70 en ’80 herbewerkt tot hoogwaardige ondergronddata. Alle resultaten worden op NLOG gepubliceerd. Daarnaast organiseerden we een aantal drukbezochte webinars om de resultaten te presenteren aan gemeenten.

8 december 2020

SCAN: al 1000 kilometer aan seismische data

Het programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) heeft deze week een nieuwe mijlpaal bereikt. Bij de gemeente Laarbeek (Noord-Brabant) verzamelde Rossingh Geophysics de 1000e kilometer data.

24 november 2020

EBN onderzoekt samen met provincies Noord-Holland en Flevoland en het bedrijfsleven mogelijkheden aardwarmte

Om aardwarmte als energiebron op de kaart te zetten, slaan provincies Noord-Holland en Flevoland samen met de gemeenten Amsterdam en Haarlem, EBN en 6 marktpartijen (Vattenfall, Eneco, ENGIE, HVC, Shell en Eavor) de handen ineen. Zij gaan samenwerken om in de regio van Zandvoort tot Almere natuurlijke warmte uit de grond in te zetten om woningen en andere gebouwen te verwarmen.

10 september 2020

Nieuw beschikbare SCAN data van goede kwaliteit

De seismische data van de SCAN lijnen 2 tot en met 5 zijn nu beschikbaar via NLOG. De data van de eerste onderzoekslijn werden eerder dit jaar gepubliceerd.

10 september 2020

Update uit het programma Ultradiepe Geothermie

In 2020 is de Green Deal Ultradiepe Geothermie afgerond en verder gegaan als het ‘Programma UDG’.


Terug naar het overzicht

image
image
image