De bijdrage van EBN aan de SDG’s

EBN wil een bijdrage leveren aan het behalen van de SDG’s van de Verenigde Naties. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de agenda voor overheden en bedrijven voor acties om de wereld een betere plek maken in 2030 door een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis.

image

In Nederland zijn de SDG’s vertaald naar nationaal beleid. Voor het klimaat liggen de ambities en doelstellingen vast in het Klimaatakkoord. EBN draagt bij aan vier SDG’s die het meest relevant zijn voor haar missie en activiteiten:

  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen;
  • SDG 9: Industrie, innovatie en duurzame infrastructuur: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie;
  • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen;
  • SDG 13: Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De activiteiten waarmee we concreet bijdragen aan de SDG;s zetten we in om de negatieve impact te verminderen van het Nederlandse energiesysteem op het klimaat. Daartoe werken we aan CO₂-reductie en de ontwikkeling van een toekomstbestendig CO₂-neutraal energiesysteem. Denk hierbij onder meer aan onze activiteiten op het gebied van aardwarmte, CO₂-opslag en de ontwikkeling van alternatieve energiedragers zoals blauwe/groene waterstof en groen gas. Ook onze inzet in de verantwoorde winning van Nederlands aardgas zolang dat nog nodig is, is hierin relevant.

image

Terug naar het overzicht

image
image
image