2020 in cijfers

2020 was een zwaar jaar. De lage gasprijs, geringe investeringsbereidheid, aanhoudende stikstofcrisis, beperkingen door corona en kosten voor de schadeafhandeling in Groningen leidden tot een negatief resultaat. Samen met partners in de sector wisten we toch grote stappen te zetten, onder meer op het gebied van aardwarmte.

Financiële resultaten

De omzet daalde over 2020 met 46% naar EUR 1,2 miljard, vergeleken met EUR 2,2 miljard eind 2019. De daling werd vooral veroorzaakt door een lagere gerealiseerde afzet (- EUR 0,7 miljard) en lagere gerealiseerde prijzen voor gas (- EUR 0,4 miljard). De reguliere operationele kosten bedroegen EUR 529 miljoen. De aardbevinggerelateerde kosten vielen met EUR 563 miljoen lager uit (2019: EUR 678 miljoen). Al met al kwam het nettoresultaat uit op EUR -364 miljoen. Door dit verlies was er geen afdracht aan de Nederlandse Staat (2019: EUR 0,2 miljard).

Investeringen

De investeringen in de winnings- en opslagvergunningen daalden fors: van EUR 227 miljoen in 2019 naar EUR 138 miljoen in 2020. Deze daling is het gevolg van de zeer lage prijzen en het effect van de coronacrisis.

Kerncijfers

image

Terug naar het overzicht

image
image
image