Klimaatakkoord

Met de maatregelen uit het Klimaatakkoord werkt Nederland ondermeer aan een duurzame, betrouwbare en beschikbare energievoorziening die voor iedereen betaalbaar is. Doelstelling voor dit jaar is dat 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening klimaatneutraal zijn. Om dit te realiseren moeten de komende jaren resultaten worden geboekt om de uitstoot aanzienlijk te verminderen en de ontwikkeling van duurzame (warmte-)bronnen en hernieuwbare gassen te stimuleren en te versnellen. In de verduurzaming van de warmtevraag is aardwarmte een van de geschikte alternatieven voor aardgas. In de verduurzaming van het energiesysteem is onze deelname in projecten voor CO2-opslag in lege gasvelden belangrijk om op korte termijn CO2-reductie te realiseren. Feit is dat Nederland op dit moment nog een echt is gasland; 40% van de energievraag (met name om te verwarmen) wordt ingevuld door aardgas. In de overgangsfase naar een duurzaam systeem zal aardgas nog geruime tijd nodig zijn. EBN zet zich om die reden in voor het winnen van Nederlands aardgas uit kleine velden op zee als gunstig alternatief voor het importeren van aardgas. De groeiende vraag naar elektriciteit en de wisselende opbrengsten van wind en zon, maakt dat er oplossingen voor energieopslag ontwikkeld moeten worden om in de toekomst leveringszekerheid te kunnen borgen. Dit heeft grote impact op het Nederlandse energiesysteem en de infrastructuur van elektriciteits- en warmtenetten. Het integreren van de diverse bestaande en nieuwe systemen en verbinden van partijen wordt cruciaal. EBN pleit ervoor om via innovatie de juiste onderdelen van het huidige energiesysteem te verbinden met nieuwe onderdelen, zoals aardwarmte, CO2-opslag, de ontwikkeling van waterstof en wind- en zonne-energie.


Terug naar het overzicht

image
image
image