CO₂-opslagprojecten Porthos en Athos

Het kabinet ziet CO₂-opslag in Nederland als één van de benodigde maatregelen om de CO₂-doelen te halen. CO₂-opslag is een bewezen technologie die parallel aan de verduurzaming van de industrie en het opschalen en ontwikkelen van duurzame energie- en warmtedragers kan worden toegepast. Nederland is bij uitstek geschikt voor CO₂-opslag vanwege de clustering van de industrie in de havengebieden en de beschikbaarheid van infrastructuur voor de Nederlandse kust. In 2024 moet de eerste CO₂-opgeslagen worden. Voor het Porthos CCS-samenwerkingsverband met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam tekende de Minister een besluit om verder te gaan met het uitvoeren van de Front-End Engineering Design (FEED) fase en de voorbereidingen voor de fasen daarna. Hierdoor kan een duidelijk pad worden uitgestippeld naar de Final Investment Decision en de verdere uitvoering van het project. Athos is een project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel. Voor Athos werd gestart met een eerste projectontwerp en marktconsultatie naar de interesse van bedrijven om CO₂ af te vangen en naar de belangstelling van operators om CO₂ in lege gasreservoirs onder de Noordzee op te slaan.

6 februari 2020

Athos project popular with potential partners

Athos, the joint project set up by Gasunie, EBN, Port of Amsterdam and Tata Steel for carbon capture, transport, utilisation and storage in the North Sea Canal region, put out a call for potential customers and carbon storage partners in November 2019 and received a very pleasing number of responses.

5 december 2019

CCS-project Porthos stap dichterbij

De projectorganisatie Porthos heeft met vier bedrijven een overeenkomst gesloten om de komende driekwart jaar parallel te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO2. Het gaat omExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products. De afvang moet bij deze raffinaderijen en waterstofproducenten in Rotterdam gaan plaatsvinden. Transport naar en opslag onder de Noordzee wordt voorbereid door Porthos, een projectorganisatie van EBN,Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

14 november 2019

CCUS-project Athos polst marktinteresse CO₂-levering, -gebruik en -opslaglocaties

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu partijen uit om hun interesse in het CCUS-project kenbaar te maken.

3 oktober 2019

Studie ‘Athos’ toont haalbaarheid aan: Noordzeekanaalgebied biedt potentieel voor CO₂-infrastructuur

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO₂ (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO₂-infrastructuur met opslag van CO₂ in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO₂.

4 april 2019

Bedrijven melden interesse voor CO₂-opslagproject Porthos

In de afgelopen weken hebben meerdere bedrijven interesse getoond om mee te doen aan het CO₂-transport en -opslag project Porthos in Rotterdam.

12 februari 2019

Uitnodiging aan bedrijven interesse in CCUS-project Rotterdam kenbaar te maken

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN bereiden gezamenlijk een CCUS (Carbon Capture Usage and Storage) project voor waarbij CO₂ van de industrie wordt getransporteerd naar en opgeslagen in lege gasvelden diep onder de Noordzeebodem. De drie bedrijven werken gezamenlijk aan de voorbereiding van dit project onder de naam Porthos: Port of Rotterdam CO₂ Transport Hub & Offshore Storage.


Terug naar het overzicht

image
image
image