Het belang van feiten en cijfers

In het kader van de geïnformeerde dialoog vindt iedere derde dinsdag van januari het Energieontbijt plaats. Hier gaan we met onze stakeholders in gesprek en presenteren we de infographic ‘Energie in Cijfers’. De infographic bevat onder meer informatie over energieproductie en -verbruik en CO2-uitstoot. Begin 2020 verscheen de infographic ‘Van Klimaattafel naar Keukentafel’ die ook voor het brede publieke toegankelijke informatie bevat omdat juist aan de keukentafel het debat over lokale oplossingen moet worden gevoerd. In 2019 bracht EBN het opiniërende magazine Focus on Energy over de stand van zaken van de energietransitie. Het centrale thema was ‘draagvlak’. Het gelijknamige event vond plaats in het Migratiemuseum in Den Haag. In deze editie van Focus on Energy lieten de mensen die aan het roer staan van de transitie hun licht schijnen over de stand van zaken van de energietransitie. Jan Willem van Hoogstraten, CEO EBN zei hier over de geïnformeerde dialoog: “EBN voelt de verantwoordelijkheid de geïnformeerde dialoog te voeden omdat dit ondersteunend is aan de transitie naar het toekomstige energiesysteem. We willen de discussie stimuleren over wat nodig is en wat de urgentie is. We willen mogelijk maken dat het debat gebaseerd is op feiten in plaats van fabels. We willen de verbinding tussen verschillende partijen bevorderen. Het moet niet gaan over ‘voor’ of ‘tegen’. De energietransitie is vraagt om een focus op ‘samen’. Want er is nog zo ongelooflijk veel te doen.”

21 januari 2020

Minister Wiebes ontvangt eerste exemplaar ‘Energie in cijfers 2020’

Het eerste exemplaar van de nieuwe infographic ‘Energie in cijfers 2020’ is vandaag in ontvangst genomen door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Minister kreeg de infographic uit handen van Jan Willem van Hoogstraten, ceo van Energie Beheer Nederland. Hij deed dat tijdens het jaarlijkse energieontbijt van EBN, dat werd gehouden in het Kunstmuseum in Den Haag.

19 juni 2019

Zonder draagvlak geen energietransitie

Zonder draagvlak geen energietransitie. Dat is de voornaamste conclusie uit interviews met verschillende opinieleiders in de energietransitie, opgetekend in de jaarlijkse uitgave ‘Focus – energie in beweging’ van Energie Beheer Nederland (EBN). Het magazine werd 18 juni gepresenteerd in het Migratie Museum in Den Haag, waar spelers uit de energietransitie met elkaar in gesprek gingen. Aan het woord kwamen onder anderen hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Victor Lamme en daarnaast gingen Diederik Samsom, Meindert Smallenbroek (directeur Warmte en Ondergrond bij het Ministerie van EZK) en Alexander van Ofwegen (directeur NUON Warmte) met elkaar in debat.


Terug naar het overzicht

image
image
image