Klimaatneutraal energiesysteem

‘Op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem’ is een verdiepende publicatie bij het jaarverslag. Hierin concretiseren we de bijdrage van EBN aan een klimaatneutraal energiesysteem aan de hand van vier Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:

image

Deze vier SDG’s zijn ondersteunend aan onze visie dat duurzame energie nu en in de toekomst voor iedereen toegankelijk moet zijn. De vier SDG’s vormen gezamenlijk een maatschappelijk kader voor onze strategische pijlers en materiële thema’s. Ze geven weer wat het belang en de urgentie is van de uitvoering van de Nederlandse ambitie ten aanzien van klimaat en energie. Die ambitie is richtinggevend voor onze inzet om activiteiten te ontwikkelen en partijen te verbinden die in samenhang bijdragen aan de energietransitie.

Om in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord inzichtelijk te maken welke concrete bijdrage EBN levert en in de toekomst kan gaan leveren, hebben we in het afgelopen jaar CO₂-reductie hoog op de agenda gezet. Ons doel voor de komende periode is onze aanpak voor CO₂-reductie verder te ontwikkelen en onze impact te vergroten. Download de publicatie ‘Op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem’ om te lezen met welke activiteiten en projecten EBN bijdraagt aan de SDG’s.


Terug naar het overzicht

image
image
image