image
image

"2019 was een schakeljaar"

Jan Willem van Hoogstraten kijkt in dit interview naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2019 terug op afgelopen jaar. Ook schetst hij de ambitie voor 2020 en komende jaren: “Het is onze ambitie die hele gaswaardeketen te verduurzamen en de CO₂-uitstoot zowel van de productie als van het gebruik van gas te verminderen.”

image

In gesprek met onze stakeholders

Dagelijks voeren EBN’ers het gesprek met stakeholders over belangrijke thema’s in de energietransitie. Speciaal voor dit jaaroverzicht legden we een aantal van die gesprekken vast in tekst en beeld.

Een caleidoscopische weergave van de gezamenlijke agenda van de energietransitie.

Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, werd op zijn thuisadres geïnterviewd over de rol van publieke organisaties in de energietransitie.

In 2019 werd EBN weer gecertificeerd als Great Place to Work. Marjolein Brand (HR manager EBN) sprak met Marieke Hoogenberg (Consultant Great Place to Work) over het belang van goed werkgeverschap, inspirerend leiderschap en het creëren van een innovatieve cultuur.

Eric Kreft (programma manager CCUS a.i. bij EBN) ging in gesprek met Thijs de Vries (senior business developer New Energy bij Gasunie) over hun samenwerking in de CO₂-opslagprojecten Porthos en Athos.

image
image
image

Klimaatneutraal energiesysteem

Binnenkort brengt EBN de publicatie ‘Op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem’ uit. Dit is een verdiepende publicatie over de wijze waarop we bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem en de Sustainable Development Goals (SDG’s).

image

Het jaar in thema's

Klimaatakkoord

De ondertekening van het Klimaatakkoord eind juni 2019 was een belangrijke mijlpaal waar met meer dan 100 partijen naar toe is gewerkt. Het Klimaatakkoord omvat een pakket aan maatregelen voor het realiseren van 49% CO₂-reductie in 2030. EBN heeft het Klimaatakkoord gevoed vanuit haar adviesrol voor de overheid over het nationale klimaat- en energiebeleid, en concreet onder andere via het Masterplan Aardwarmte in Nederland.

Het belang van feiten en cijfers

EBN voedt de discussie over energie in Nederland met feiten en door een podium te creëren voor de dialoog, onder meer via de website EnergieinNederland.nl. Ook organiseert EBN regelmatig events waar verschillende belanghebbenden in gesprek gaan over centrale thema’s en brengen we in samenwerking met partners verschillende publicaties uit met feiten, inzichten en opiniërende verhalen.

CCS: Porthos en Athos

In het kader van de realisatie van de ambities van het Klimaatakkoord ontwikkelt EBN samen met partners projecten voor CO₂-opslag in lege gasvelden voor de Nederlandse kust. Met de projecten Porthos bij Rotterdam en Athos bij IJmuiden zijn in 2019 belangrijke vorderingen gemaakt.

Multi use infrastructuur

EBN is samen met Nogepa oprichter van Nexstep, het Nationaal Platform voor hergebruik en ontmanteling. Met Nexstep zet EBN zich in voor kostenreductie van ontmanteling en multi use van olie- en gasinfrastructuur. Bij multi use gaat het bijvoorbeeld om offshore elektrificatie van productieplatformen, productie van waterstof, opslag van CO₂ in lege gasvelden onder de Noordzee en aardwarmtetoepassingen in onshore putten.

Aardwarmte

EBN investeert in het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte en het versterken van de sector. Sinds 2019 mag EBN financieel deelnemen in aardwarmteprojecten. Hiermee kan EBN een vergelijkbare rol vervullen als in de olie- en gassector. Inmiddels zijn de eerste samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

image
image
image