1 Voorwoord

Binnen elf jaar wil Nederland 49 procent minder CO₂ uitstoten. Om in korte tijd resultaat te boeken, moeten we samenwerken en elkaars kennis benutten.

Op 8 januari 2018 vond bij het Groningse Zeerijp een aardbeving plaats die het Nederlandse energielandschap ingrijpend heeft veranderd. Ze leidde tot het resolute kabinetsbesluit om de winning van gas uit het Groningenveld versneld af te bouwen. In 2030 moet de teller op nul staan.


De realiteit is dat we in een echt ‘gasland’ leven. Zo’n veertig procent van de energie die we gebruiken, komt uit aardgas en dat gaat maar heel langzaam naar beneden. Onder de Noordzee bevinden zich voorraden die we nog decennia kunnen inzetten voor het Nederlandse energiesysteem.


Wij delen de overtuiging dat dit systeem in 2050 CO₂-neutraal moet zijn. Als we niets doen, warmt de aarde binnen negen jaar met anderhalve graad Celsius op. Geen woorden maar daden, is dus het motto.


Het Ontwerp Klimaatakkoord geeft daarbij richting. Het beschrijft wat we als samenleving moeten doen om de uitstoot van CO₂ in Nederland tot 2030 met tenminste 49 procent terug te dringen. EBN onderhandelde niet mee over dit akkoord, maar leverde wel kennis in de vorm van het Masterplan Aardwarmte en de Fact Finding CCS.


Die documenten stelden we op in teamverband. Dat was noodzakelijk. Het jaartal 2030 klinkt misschien abstract, maar het is slechts elf jaar verwijderd van nu. Om in die korte tijd resultaat te boeken, moeten we samenwerken met partners en gebruikmaken van elkaars kracht en kennis.


Met ‘we’ doel ik op de medewerkers van EBN: een groeiende groep bevlogen ambassadeurs die onze organisatie vertegenwoordigen bij de transitie van het nationale energiesysteem. Zij slaan bruggen en delen kennis met belanghebbenden binnen en buiten de sector.


Met partijen uit de sector spannen onze medewerkers zich in om duurzame alternatieven in de energiemix te verkennen. Met partners op het gebied van aardwarmte belichten zij de potentiële bijdrage van deze bron van duurzame warmte aan een duurzamere warmtevoorziening.


Ook de komende jaren investeren we in het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Dat is de wettelijke taak van EBN. Maar met onze kennis van de ondergrond en het energiesysteem in Nederland dragen we daarnaast actief bij aan het versnellen van de energietransitie. Dat zien we als onze maatschappelijke plicht.

Jan Willem van Hoogstraten

CEO