5 Financiƫle resultaten

Kerncijfers

image
  1. Operationele prestatie-indicatoren worden gerapporteerd op basis van opgave door operators en geconsolideerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze cijfers hebben betrekking op het berekende EBN-aandeel in de Nederlandse gasproductie en jaarlijkse booractiviteiten. De cijfers over 2018 zijn pas later dit jaar beschikbaar en zullen worden gepubliceerd op onze website.

De omzet over 2018 is met 11 procent gedaald naar EUR 2,7 miljard, vergeleken met EUR 3,0 miljard in 2017. De daling van de omzet werd vooral veroorzaakt door een lager gerealiseerde afzet (- EUR 0,4 miljard) wat gecompenseerd werd door hogere gerealiseerde prijzen (+ EUR 0,1 miljard). Het nettoresultaat is uitgekomen op EUR 764 miljoen. De operationele kosten exclusief aardbeving gerelateerde kosten bedroegen EUR 614 miljoen (2017: EUR 613 miljoen). De aardbeving gerelateerde kosten zijn gestegen van EUR 349 miljoen naar EUR 736 miljoen. De totale afdracht aan de Nederlandse Staat, inclusief heffingen, bedroeg EUR 1,0 miljard (2017: 1,5 miljard).

Investeringen

De investeringen in de winnings- en opslagvergunningen zijn 18 procent gestegen: van EUR 156 miljoen in 2017 naar EUR 184 miljoen in 2018. Na de dieptepunt van de neerwaartse trend van de afgelopen jaren in 2017, lijkt 2018 de keerpunt te zijn. We verwachten dat de investeringen vanaf 2019 verder zullen toenemen. Het is van belang offshore velden te blijven ontwikkelen en nieuwe reserves toe te voegen om de productie zoveel mogelijk op peil te houden. Zonder voldoende investeringen zal de gasproductie uit kleine velden sterk afnemen.